Predmetnik

Pouk inštrumenta je individualen in poteka dvakrat tedensko po 30 minut. Skupinski pouk (nauk o glasbi, solfeggio, glasbena pripravnica) poteka enkrat tedensko po 60 minut, predšolska glasbena vzgoja pa enkrat tedensko po 45 minut. V višjih razredih instrumenta učenci obiskujejo komorno igro in obvezno orkester ali zbor.

Flavta

Priporočena starost: 9-11 let

Nižja stopnja: 6 let

Višja stopnja: 2 leti

Skupaj: 8 let

Kitara

Priporočena starost: 8-10 let

Nižja stopnja: 6 let

Višja stopnja: 2 leti

Skupaj: 8 let

Tuba in druga konična trobila

Priporočena starost: 10-18 let

Nižja stopnja: 6 let

Višja stopnja: 2 leti

Skupaj: 8 let

Opomba: Tuba 11-18 let.
Oglejte si naše promocijske videe z oddelka trobil.

Violončelo

Priporočena starost: 7-9 let

Nižja stopnja: 6 let

Višja stopnja: 2 leti

Skupaj: 8 let

Kljunasta flavta

Priporočena starost: 7-9 let

Nižja stopnja: 6 let

Višja stopnja: 2 leti

Skupaj: 8 let

Viola

Priporočena starost: 7-9 let

Nižja stopnja: 6 let

Višja stopnja: 2 leti

Skupaj: 8 let

Tolkala

Priporočena starost: 9-18 let

Nižja stopnja: 6 let

Višja stopnja: 2 leti

Skupaj: 8 let

Klavir

Priporočena starost: 7-9 let

Nižja stopnja: 6 let

Višja stopnja: 2 leti

Skupaj: 8 let

Petje

Priporočena starost: 17/18-24 let

Nižja stopnja: 4 leta

Višja stopnja: 2 leti

Skupaj: 6 let

Opomba: ženske — 17 let
moški — 18 let
Oglejte si naš promocijski video z oddelka solo petja.

Kontrabas

Priporočena starost: 11-18 let

Nižja stopnja: 4 leta

Višja stopnja: 2 leti

Skupaj: 6 let

Klarinet

Priporočena starost: 9-11 let

Nižja stopnja: 6 let

Višja stopnja: 2 leti

Skupaj: 8 let

Oboa

Priporočena starost: 9-11 let

Nižja stopnja: 6 let

Višja stopnja: 2 leti

Skupaj: 8 let

Fagot

Priporočena starost: 11-18 let

Nižja stopnja: 6 let

Višja stopnja: 2 leti

Skupaj: 8 let

Opomba: otroški fagot — 9 let

Harmonika

Priporočena starost: 7-9 let

Nižja stopnja: 6 let

Višja stopnja: 2 leti

Skupaj: 8 let

Orgle

Priporočena starost: 11-18 let

Nižja stopnja: 2 leti

Višja stopnja: 2 leti

Skupaj: 4 leta

Pogoj: predznanje 4 razredov klavirja

Rog

Priporočena starost: 9-11 let

Nižja stopnja: 6 let

Višja stopnja: 2 leti

Skupaj: 8 let

Trobenta

Priporočena starost: 9-12 let

Nižja stopnja: 6 let

Višja stopnja: 2 leti

Skupaj: 8 let

Pozavna

Priporočena starost: 11-18 let

Nižja stopnja: 6 let

Višja stopnja: 2 leti

Skupaj: 8 let

Opomba: altovska pozavna — 9 let

Violina

Priporočena starost: 7-9 let

Nižja stopnja: 6 let

Višja stopnja: 2 leti

Skupaj: 8 let

Citre

Priporočena starost: 9-11 let

Nižja stopnja: 4 leta

Višja stopnja: 2 leti

Skupaj: 6 let

Oglejte si naš promocijski video z oddelka citer.

Saksofon

Priporočena starost: 9-11 let

Nižja stopnja: 6 let

Višja stopnja: 2 leti

Skupaj: 8 let

Predšolska glasbena vzgoja

Je skupinski pouk za otroke, stare 5 let. Učenci ob različnih dejavnostih (didaktične igre, petje otroških pesmi in poslušanje primerne glasbene literature) intenzivno ter sistematično razvijajo glasbene sposobnosti. Pouk poteka enkrat tedensko po 45 minut skozi vse šolsko leto.

Glasbena pripravnica

Skupinski pouk je namenjen otrokom, starim 6 let (učenci 1. razreda osnovne šole). Učenci se že seznanijo z nekaterimi glasbili in ob različnih aktivnostih poglobljeno razvijajo glasbene sposobnosti. Pouk poteka enkrat tedensko po 60 minut skozi vse šolsko leto. V glasbeno pripravnico se lahko vključijo tudi otroci, ki pred tem niso obiskovali predšolske glasbene vzgoje.

Nauk o glasbi

Skupinski pouk glasbene teorije s kompleksnimi glasbenimi dejavnostmi spodbuja razvoj glasbenega posluha, glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. Namenjen je učencem, ki obiskujejo pouk inštrumenta na nižji stopnji glasbenega izobraževanja (od 1. do 6. razreda). Kot obvezen predmet poteka vzporedno s poukom inštrumenta enkrat tedensko po 60 minut skozi vse šolsko leto.

Solfeggio

Skupinski pouk glasbeno-teoretičnih znanj obiskujejo učenci, ki so končali 6. razred nauka o glasbi ter inštrumenta in nadaljujejo šolanje na višji stopnji glasbenega izobraževanja (7. in 8. razred). Kot obvezen predmet poteka vzporedno s poukom inštrumenta enkrat tedensko po 60 minut skozi vse šolsko leto.

Komorna igra

Predstavlja pomembno dopolnilo pouka solističnega inštrumenta oziroma petja. Učencem omogoča doseganje ustreznega znanja in pridobivanje izkušenj za začetek vključevanja v skupinsko muziciranje. Komorna igra se izvaja v skladu s predmetniki za pouk inštrumentov in petja. Skupinski pouk se izvaja v skupinah od dva do devet učencev, in sicer v najrazličnejših sestavih. Pouk poteka enkrat tedensko po 60 minut skozi vse šolsko leto in je obvezen.

Orkester

Orkestrska igra se izvaja v skladu s predmetniki za pouk inštrumentov in je obvezna na višji stopnji ter v zadnjih razredih nižje stopnje glasbene šole. Je pomembno dopolnilo in tudi nadgradnja učenja solističnega inštrumenta. Na šoli stalno delujejo godalni, pihalni, harmonikarski in kitarski orkester, občasno tudi simfonični orkester ter Orffov sestav. Pouk poteka skozi vse šolsko leto.

Zbor

Je obvezna oblika skupinskega muziciranja za učence klavirja, kljunaste flavte in citer na višji stopnji ter v zadnjih razredih nižje stopnje glasbene šole. Pouk poteka skozi vse šolsko leto.